امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 سه فرزند خانه ریحانه به سن تکلیف رسیدند و در مراسم جشن تکلیف مدرسه شریعت زاده( کمال تربیت ) شرکت کرده و با خدای خود عهد و پیمان بندگی بستند.
به امید روزهای پربار و درخشان برای فرزندانمان