امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


خیرین بار دیگر سرافرازمان کردند
جشن تولدی برای سه فرزند خانه ریحانه در سالن شهید کفایی برگزار شد و با حضور پرشور و گرم خیرین همراه بود...
هنرمندان عزیز شهرستان گناباد نیز با اجرای افتخاری و گرم خود همچون همیشه مارا مورد لطف خود قرار دادند.