اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد

مورخ 94/11/1 هیئت مدیره موسسه خیریه کوثر جهت بررسی وضعیت و شرایط، به خانه فرزندان مهرانه (کوثر) آمدند و بازدیدی از عملکرد پرسنل و قسمت های مختلف خانه همچون اتاق فرزندان، آشپزخانه، انبار و ... صورت گرفت و دقایقی را در جمع تعدادی از فرزندان حضور داشتند و با آنها در زمینه تحصیلی و فعالیت هایشان صحبت نمودند .

مورخ 94/11/1 هیئت مدیره موسسه خیریه کوثر جهت بررسی وضعیت و شرایط، به خانه فرزندان مهرانه (کوثر) آمدند و بازدیدی از عملکرد پرسنل و قسمت های مختلف خانه همچون اتاق فرزندان، آشپزخانه، انبار و ... صورت گرفت و دقایقی را در جمع تعدادی از فرزندان حضور داشتند و با آنها در زمینه تحصیلی و فعالیت هایشان صحبت نمودند.

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group