اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد
 فرزندان خانه کوثر گناباد به همراه مدیر عامل مؤسسه فرهنگی کوثر از پایگاه انتقال خون بازدید کردند.
در این دیدار تعدادی از این شهروندان عزیزمان که شرایط اهدای خون داشتند در اقدامی انسانی اهدای خون نمودند .
کاری که سپاس آن ناممکن است .

امور فرهنگی مؤسسه خیریه کوثر گناباد

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group