اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد
جناب آقای قربانی بالاترین شخص اداری شهرستان چقدر ساده و بی ریا خودشان را معرفی کردند و چقدر متواضعانه خواستند دختران ما از خودشان حرف بزنند از دیروز از امروز و از آینده ای که دوست دارند آنگونه باشد...
در کنار بچه ها بر سر یک سفره نشستند و برایشان خوردن دستپخت دختران مهرانه چه لذت بخش بود.
موقع خداحافظی با در خواست یکی از فرزندان عکس یادگاری دسته جمعی گرفتند و عمق خوشحالی خودرا از دریافت دست سازه دختران گل مهرانه نشان دادند.
رفتند با خاطره ای خوش و بیاد ماندنی و با قول مساعد همکاری

ممنونیم جناب فرماندار محترم که با تمام دغدغه های کاری لحظاتی را با ما گذراندید.

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group