اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد

طی جلسه ای که در محل اداره  بهزیستی شهرستان گناباد با حضور کلیه  خیریه های شهرستان برگزار گردید؛ پس از رأی گیری، مدیرعامل مؤسسه خیریه کوثر به عنوان نماینده خانه خیرین شهرستان انتخاب گردید. بدین ترتیب هر شهرستان یک نماینده انتخاب و به استان معرفی می نماید و از بین نمایندگان شهرستان ها نیز پس از رأی گیری، 9 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره خانه خیرین استان انتخاب می گردند. حمایت و هماهنگی بین خیریه ها و همچنین نظارت بر امور خیریه ها جزء وظایف خانه خیرین می باشد. محرابی مدیرعامل مؤسسه خیریه کوثر و نماینده منتخب خانه‌ی خیرین شهرستان، اتحاد و همدلی بین خیریه ها را مهم ترین اصل در پیشرفت مؤسسات خیریه عنوان کرد. به گفته  وی این اتحاد و همدلی به رفع بیش از پیش نیازهای محرومان کمک شایانی می کندو به دنبال آن اعتماد بهتر و بیشتر خیرین را به ارمغان خواهد آورد.

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group