اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد

ساعت 4:30 عصر یک روز بارانی و سرد زنگ به صدا درآمد و مردی که انگار نه نماینده شهر بود و نه یک مقام رسمی، میهمان خانه دختران بی سرپرست کوثر شد. وقتی گزارش ها و گفتگوهای کاری سرگرفت فکر می کردی که دکتر مهدیزاده و همسرشان والدین نگران بچه ها هستند، نه میهمانانی چند دقیقه ای، که باید گزارش داد و درخواست نمود، نیاز به هیچ نبود چون میهمانان از همان ورود خود میزبان بودند و به اندازه یک میزبان نگران همه آنچه زیر سقف کوثر می گذرد. مهدیزاده صمیمانه همان طور که لیوان چایش را به دست داشت اتاق ها را می گشت و بچه ها را عمیق و پدرانه نگاه می کرد . از روزهای تحصیلش گفت، ازسراشیبی های زندگی و از مزدی که زندگی به تلاش های انسان می دهد. 40 دقیقه با نماینده مهربان شهر، خاطره ای شد دوستانه و شیرین و ماندگار در ذهن فرشته هایی که مهر کمی دیده اند از روزگار.

دکتر

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group