اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد

فرزندان کوثر با یاری خدا و همت و تلاش و کمک مربیان مجرب ، افتخار آفرین شدند . فرزندان کوثر در کنار تحصیل و اشتغال و کارهای هنری به ورزش نیز می پردازند . 6 نفر از فرزندان در مسابقات کاراتة شهرستان در سبک های آزاد وکنترلی موفق به کسب مقام اول تا سوم در ردة نونهالان تا جوانان شدند .

شرح این افتخار آفرینی به شرح ذیل می باشد :

دو سبک کاتا وانفرادی

1.                 سبک کنترلی

مقام اول : (فاطمه وطن دار ، کاتا ـ ردة نونهالان ) ، (عادله محمدی ، مبارزه ـ ردة نوجوانان)

مقام دوم : (مریم نیکوکار ، کاتا ـ ردة جوانان)

2.                 سبک آزاد

مقام اول : (پریزاد حسن بیگی ، مبارزه ـ ردة نوجوانان) ، (آرزو شعبانی ، مبارزه ـ ردة جوانان)

مقام سوم : (زهرا وطن دار ، مبارزه ـ نوجوانان) ، (فاطمه زهرا بازماریان ، مبارزه ـ نونهالان)

     در ضمن تیم فرزندان خانة کوثر با بیشترین تعداد کاراته کار در این مسابقات شرکت نمودند . از مربیان این فرزندان : خانم اندیشمند و خانم زمانزاده که به صورت افتخاری و خالصانه تلاش نمودند ، صمیمانه تشکر نموده و از ادارة تربیت بدنی شهرستان که جهت در اختیار قرار دادن سالن تمرین همکاری نمودند ، سپاسگزاریم .

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group