اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد

اهداف

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

موسسه خیریه خانه فرزندان کوثر گناباد در مورخه 9/3/1388 با شماره ثبت 75 با اهداف زیر شروع بکار نمود:

تاسیس خانه کودکان و نوجوانان به صورت هیئت امنایی به منظور مراقبت ، آموزش ، پرورش و حمایت های معنوی ، مادی ، فرهنگی و اجتماعی به صورت شبانه روزی از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرستی که مسئولیت نگهداری آنان از طریق بهزیستی استان به این موسسه محول گردیده است و فراهم نمودن سلامت جسمی ، اجتماعی ، روانی و شرایط رشد و بالندگی معنوی ، فرهنگی ، علمی و خودکفایی آنان و همچنین فراهم نمودن زمینه های آموزشی ، تحصیلی ، علمی و فرهنگی ، زمینه های اشتغال با هماهنگی سازمانهای مربوطه ، زمینه ها و بستر ازدواج و تشکیل خانواده ، ارائه راهکارهایی جهت برگرداندن کودکان و نوجوانان به آغوش خانواده و ایجاد تشابه بین موسسه و خانه و خانواده کودکان تحت حمایت که موارد فوق از طریق اجتناب از اقامت دراز مدت در خانه کودکان و نوجوانان و انتقال موقت و یا دائم آنان با نظارت حرفه ای به دامان خانواده به انجام می رسد.

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group