اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
خانه ای مسکونی به متراژ 246متر مربع، واقع در ناصرخسرو 7 به همت ورثه مرحوم محمد علیزاده و مرحومه صدیقه خزاعی ریابی به فرزندان یتیم مؤسسه خیریه  کوثر اهدا گردید. با توجه به استیجاری بودن محل فعلی اسکان فرزندان خانه  کوثر و حنانه، این اتفاق باعث حذف بخشی از هزینه های متحمل به مؤسسه خواهد شد. از درگاه حضرت حق علو درجات را برای واقفین خواستاریم

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group