اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گنابادفرزندان خانه کوثر( مهرانه، ریحانه، حنانه) پس از ثبت باشگاه های کتابخوانی، کتابهای متنوعی از اداره ارشاد اسلامی گناباد به صورت امانت دریافت کردند.
فرزندان یک روز در هفته و دوره ای به صورت داوطلبانه یک کتاب را انتخاب کرده و پس از مطالعه کامل آن ، کتاب را به دیگر فرزندان معرفی کرده و خلاصه ای از آن را ارائه می دادند.
این طرح با استقبال بی نظیر فرزندان روبه رو شد بطوری که 30 کتاب در این طرح خوانده شد و تمامی فرزندان برداشت های خود را از کتاب یادداشت کردند و برترین کتاب توسط آنها انتخاب و به اداره ارشاد ارسال شد.

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group