پس از چند روز تلاش مستمر در پی آماده سازی مجتمع و کارگاه ها جهت حضور تعدادی از مسئولین بهزیستی سطح کشور، روز موعود فرا رسید. بدین منظور مورخ 94/3/11 مدیرکل بهزیستی استان به همراه قائم مقام سازمان بهزیستی کل کشور ، فرماندارمحترم ونماینده منتخب مردم در مجلس و هیئت همراه از مجتمع بازدید نمودند. این بازدید یکی از مهم‌ترین بازدیدهای چندین سال اخیر بود و نتایج مثبتی نیز به همراه داشت. ساعت 2 ظهر روز دوشنبه، مسئولین وارد مجتمع شدند و با استقبال گرمی از سوی فرزندان و پرسنل موسسه مواجه شدند. در ابتدا مسئولین از کارگاه معرق و پس از آن از کارگاه یاقوت بازدید نمودند. در ضمن بازدید، توضیحات لازم در خصوص هر یک از کارگاه‌ها و استعدادها و توانمندی‌های فرزندان هر یک از کارگاه‌ها داده شد و معرفی جامع و مختصری از کلیت کار موسسه ارائه شد. پس از کارگاه یاقوت، مسئولین از کارگاه منبت بازدید نمودند. در خصوص عرصه کاری جدید فرزندان و برنامه‌هایی که برای این کارگاه و کارگاه معرق در مورد تولید میز ریخته شده بود؛ برای مسئولین توضیحاتی ارائه شد و بخشی از میزی که تا زمان حاضر تولید شده بود به نمایش گذاشته شد که این امر بسیار مورد استقبال و حمایت مسئولین واقع شد. بعد از آن از کارگاه چرم بازدید صورت گرفت و در نهایت همگی وارد فروشگاه شدند و نتیجه تلاش و عملکرد کاری فرزندان را در فروشگاه مشاهده نمودند. این بازدید و نحوه عملکرد فرزندان و موسسه مورد اقبال و رضایت مسئولین واقع شد. در پایان هدایایی که از تولیدات و هنر دست خود فرزندان بود؛ به رسم یادبود تقدیم حضور مسئولین شد.