مورخ 1394/8/14  و در پی هماهنگی‌هایی که از سوی مؤسسه و اعضای ویژه دانشجویان حامی کوثر صورت گرفت، زمینه بازدید حدود 25 نفر از دانشجویان آموزش عالی از حوزه اشتغال فرزندان فراهم شد. دانشجویان یک به یک تا ساعت 19وارد مجتمع شدند. در ابتدا و قبل از شروع بازدید، مدیر عامل مؤسسه توضیحاتی کلی و معرفی کوتاهی در خصوص مؤسسه و هر یک از حوزه‌های آن و فرزندان برای دانشجویان ارائه دادند تا دانشجویان با آشنایی اولیه و زمینه‎چینی قبلی از حوزه کارگاهی فرزندان بازدید نمایند. پس از اتمام این معرفی، دانشجویان از محیط هر یک از کارگاه ها بازدید نمودند. فرزندان نیز در کارگاه‎های خود حضور داشته و مشغول به فعالیت بودند. بازدید به ترتیب از کارگاه یاقوت، معرق، منبت وچرم صورت پذیرفت وتوضیحاتی در مورد نحوه فعالیت وکار هر کارگاه و فرزندان برای دانشجویان به تفکیک ارائه گردید.دانشجویان بسیار تحت تأثیر هنر فرزندان قرار گرفته بودند وسؤالات خود را در مورد نحوه تولیدات هر یک از کارگاه‌ها از خود فرزندان و مربیان جویا شدند.پس از بازدید از کارگاه‌ها،از بخش تولیدات فرزندان که محل عرضه و فروش محصولات بود، توسط دانشجویان بازدید به عمل آمد. دانشجویان پس از بازدید از مجتمع، راهی خانه حنانه شدند؛ تا زمینه‌ی آشنایی و شناخت بیشتر آنان نسبت به مؤسسه فراهم شود.