در حاشیه همایش مددکاری اجتماعی ،مطالبه گری اجتماعی در محل دانشگاه علمی کاربردی بیدخت در مورخه 29 اردیبهشت ماه ، نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات فرزندان موسسه خیریه کوثر گناباد در معرض بازدید حضار و شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت. .