اولین نمایشگاه عفاف و حجاب با حضور رییس و مسئولین دانشگاه و شهرستان و استقبال دانشجویان در ساختمان معاونت آموزشی مجتمع اموزش عالی گناباد افتتاح شد.همچنین بازدیدی ازغرفه تولیدات فرزندان مؤسسه کوثر در نمایشگاه عفاف و حجاب دانشگاه آموزش عالی توسط اساتید محترم ورئیس دانشگاه به همراه اقای محمدپور( رئیس آموزش پرورش)صورت گرفت.