اهدای کمک آنلاین

ثبت نام در باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر گناباد

در این جلسه دوستانه که از ساعت ۱۸تا۲۰شب گذشته در محل خانه حنانه برگزار شداز خیرین محترم دعوت شد تا در جریان نحوه عملکرد مدیریت،پرسنل و هزینه و اهداف جاری موسسه قرار گیرند.
باتوجه به نزدیک شدن به عید باستانی نوروز در پایان سال ، تشریح وظایف و عملکرد صورت گرفته در ماه های اخیر و آگاهی بخشی خیرین از وظایف موسسه میباشد تا در راه بهبود عملکرد، رضایت خیرین را بهمراه داشته باشند.
در پایان مایحتاج مورد نیاز جدید فرزندان به خیرین اطلاع رسانی شد تا این خیرین مهربان که همیشه در انجام وظایف خود مسئولیت پذیرهستند مارا در امر برگزاری عید نوروز برای فرزندان خانه حنانه همراهی و یاری دهند.

کمک آنلاین به تهیه لوازم التحریر فرزندان

Template Design:Dima Group