کودکان دوست داشتنی خانه حنانه در روز 22 بهمن ماه 1396 بهمراه تعدادی از خیرین و پرسنل راهی پارک جنگلی قوژد شدند . اهالی روستا و خیرین استقبالی خوب داشتند و سخاوتمندانه از کودکان حنانه پذیرایی کردند . فرزندان علاوه بر بازیهای متنوع و لذت بردن از فضای این پارک ناهار را نیز مهمان خیرین روستای قوژد بودن و لحظات خاطره انگیزی را سپری کردند.