جشن یلدا و ختنه سه فرزند عزیز خانه حنانه در سالن ارشاد شهرستان گناباد برگزار و با استقبال بی نظیر همشهریان و خیرین مؤسسه خیریه کوثر روبه رو شد.

سپاس فراوان از هنرمندان شهرستان گناباد که به صورت افتخاری بهترین اجرای خود را انجام دادند و شبی به یادماندنی برای فرزندان خانه کوثر و حنانه رقم زدند.
از تک تک بزرگوارانی که در این مراسم شرکت کردند و با حضور پرشکوه خود خستگی را از تن پرسنل زدودند تشکر می کنیم.

باتشکر گروه فرهنگی مؤسسه خیریه کوثر