11 فرزند خانه حنانه به همراه مربی خود روز چهارشنبه مورخه 1398/3/22 در مراسم جشن پایان سال مهد کودک تابش علم شرکت کردند.

به امید موفقیت های روز افزون برای کودکان عزیزمان